Skip to main content

När är en häst egentligen färdigvuxen?

När är en häst egentligen färdigvuxen?

Tillväxtzonerna i hästens skelett sluter sig nerifrån och upp. Ryggradens zoner sluts först vid 5,5-6 års ålder. Hur påverkar det hästen att den tränas och rids in vid tidig ålder?  Många hästar behandlas för ledproblem, hältor och andra diffusa problem. Kan dessa problem härledas till att man börjat träna hästen för tidigt, och på fel sätt? Vad tror du?

Källa: När är en häst egentligen färdigvuxen?

Är ”natural horsemanship” naturligt?

Är ”natural horsemanship” naturligt?

Just Another Deluded Cowboy – Horse Collaborative

The kind and natural approach

Several years ago, in search of an ethical alternative to the harsh and seemingly senseless mainstream training techniques, I began following a system of natural horsemanship. Much like the rest, the system used pressure and release—going to comfort and exercises such as desensitization. It supposedly taught the horse to respect you as the dominant leader based on the natural interactions of horses within a herd. We were assured that it was kind, in the horse’s best interest and of course, natural.

Unfortunately, what often gets sold to the well-meaning horse lover is not always as gentle as it’s made out to be. […]

Källa: Just Another Deluded Cowboy – Horse Collaborative

Klicka på länken ovan för att läsa hela artikeln.

Varför gör hästen så?

Varför gör hästen så?

 

 

Hästar talar med oss på sitt eget sätt. Med små signaler. Ibland stora signaler. Som människa kan man använda ord för att uttrycka sig, vilket gör att vi ofta missar det som hästen försöker tala om för oss. Justine Harrison beskriver i sin artikel vanliga signaler som kan vägleda oss i att ta reda på vad hästen försöker kommunicera till oss.

Klicka på länken nedan för att läsa hela artikeln.

Källa: Justine Harrison | Equine Behaviourist | Why does my horse do that?