Vad vi ger våra hästar att äta är viktigt! Utan tillgång till vatten, foder anpassat för deras matsmältning samt eventuella tillskott, får vi inte en fungerande häst. Tänk efter före, och använd ditt sunda förnuft!

I bloggen kan du hitta mer information om bl. a. hästens matsmältning, vitaminer och mineraler, samt vad du kan göra för din häst med hjälp av örter.