Primero TOTAL – ett funktionsfoder

TOTAL är ett optimerat ”grovfoder”. Det är ett spannmålsfritt, fett- och fiberrikt fullfoder med låg socker- och stärkelsehalt.

Om din häst inte klarar sig enbart på grovfoder är TOTAL ett unikt komplement: Ett friskvårdande, enkelt, tryggt och ekonomiskt foder som utgår från hästens egen förmåga att ta upp näring. Ett foder för alla hästar, alla discipliner, alla åldrar…

Har du en häst som:

  • Har ett högre energi och proteinbehov än vad grovfodret ger?
  • Lämnar foder och då inte får i sig tillräcklig mängd?
  • Är allergisk mot gluten?
  • Får prestationssvackor på kraftfoder?
  • Har ett känsligt fodersmältningssystem/”dålig mage”?
  • Behöver ett foder med låg socker- och stärkelsehalt?
  • Behöver ett ”tävlingsfoder” för att slippa ta med så mycket grovfoder?
  • …eller helt enkelt att grovfodret inte räcker till näringsmässigt?

Då finns TOTAL för din häst!

Ett foder för alla hästar

ETT FODER!  – ÄR DET MÖJLIGT?

Idag finns ett ofattbart brett sortiment av foder och tillskott på marknaden. Det kan vara svårt att föreställa sig och förstå hur bara ett komplett foder kan fylla näringsbehovet för alla hästar, oavsett deras livsfas, arbetsbelastning, typ, ras, temperament eller miljö.  Vi glömmer ofta att innan det fanns färdigfoder fick alla hästar äta samma slags foder, bestående av havre, korn, kli, osv. De fick olika mängd foder beroende på deras individuella energibehov. Vetenskaplig forskning har nu visat att stärkelsebaserade fodermedel inte är anpassade för hästens fodersmältningssystem. Många av de fysiologiska och psykologiska problem som vi ser i dag, orsakas av vår oförmåga att anpassa utfodringen till hästens ätbeteende och fodersmältningsförmåga.

För att våra hästar ska hålla sig friska och prestera väl, måste vi ständigt påminna oss själva om att hästen utvecklades som en gräsätare. Gjord för att kontinuerligt smälta stora mängder fiberrika växter. Den är inte en ”spannmålsätare” som vi.

Med detta i åtanke, har Primero Equine utvecklat ett unikt foder i syfte att förbättra hästens fodersmältning och prestation. Ett foder med ingredienser av hög kvalitet som är väl beprövade, med hög smältbarhet och med lämpligt näringsinnehåll för hästar.