Tillväxtzonerna i hästens skelett sluter sig nerifrån och upp. Ryggradens zoner sluts först vid 5,5-6 års ålder. Hur påverkar det hästen att den tränas och rids in vid tidig ålder?  Många hästar behandlas för ledproblem, hältor och andra diffusa problem. Kan dessa problem härledas till att man börjat träna hästen för tidigt, och på fel sätt? Vad tror du?

Källa: När är en häst egentligen färdigvuxen?