Hästar talar med oss på sitt eget sätt. Med små signaler. Ibland stora signaler. Som människa kan man använda ord för att uttrycka sig, vilket gör att vi ofta missar det som hästen försöker tala om för oss. Justine Harrison beskriver i sin artikel vanliga signaler som kan vägleda oss i att ta reda på vad hästen försöker kommunicera till oss.

Klicka på länken nedan för att läsa hela artikeln.

Källa: Justine Harrison | Equine Behaviourist | Why does my horse do that?